GIỚI THIỆU KÝ TÚC XÁ
About the use of the student dormitory.
Ký túc xá nằm trong phạm vi gần trường, nếu có nguyện vọng ai cũng có thể đăng ký vào ở với giá rẻ.
富士コーポ外観.-1


Số lượng học sinh có thể bố trí vào ở

Khoảng 100 học sinh (Chia thành 6 địa điểm) Về nguyên tắc 2 người sử dụng 1 phòng
(Trường hợp nhà có 2 phòng thì bố trí 3-4 học sinh sử dụng)

Địa điểm


Trong phạm vi có thể đi bộ đến trường.

Chi phí thuê phòng

28,000 yên ~38,000yên/ 1 tháng +Tiền quản lý 500 yên . Học sinh tự thanh toán tiền điện,ga

Trang thiết bị

Tủ lạnh,, bàn, hộc tủ, bếp ga, máy lạnh, nhà vệ sinh, nhà tắm、WI-FI
Chú ý:Ký túc xá không có sẵn chăn đệm nhưng học sinh có thể đăng ký mua tại trường ( Giá khoảng 10,000 yên/ 1 bộ)

Lệ phí khi vào ở ký túc xá


<khóa dài hạn>


Lệ phí vào ở ký túc xá 20,000 yên + Tiền đặt cọc (1 tháng tiền thuê phòng) + Tiền thuê phòng ở 1 tháng đầu tiên+phí quản lý 500 yên
Ví dụ: Trường hợp thuê phòng giá 35,000 yên thì khi vào ở cần nộp 90,000 yên. Sau đó, tháng tiếp theo thanh toán tiền thuê phòng hàng tháng (35,000 yên) ,phí quản lý ( 500 yên)và tiền điện, ga...

<khóa ngắn hạn >


Lệ phí vào ký túc 10,000 yên 1 tháng tiền thuê phòng
Ví dụ :trường hợp phòng giá 35,000 yên ,khi vào phòng cần nộp 45,000 yên
Sau đó thanh toán tiền phòng hàng tháng (35,000 yên ) và tiền điện,nước ,ga

Điều kiện vào ở ký túc xá

Điều kiện của lớp ngắn hạn và lớp dài hạn là khác nhau 


<khóa dài hạn>

Tối thiểu phải ở 3 tháng trở lên
Khi ra khỏi ký túc xá, phải thông báo cho phòng giáo vụ trước 1 tháng.
Chú ý: Nếu ra khỏi ký túc xá đột ngột, thì sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt cọc


<khóa ngắn hạn >

.với học sinh lớp ngắn hạn ,nếu không có phòng chống thì không thể vào ký túc

.Trường hợp ở trên 3 tháng thì tiền vào ký túc giống với học sinh lớp dài hạn là 20,000 yên


<Điểm chung>

Nhà trường sẽ tiếp nhận nguyện vọng về phòng ở của học sinh nhưng khi bắt đầu vào ở ký túc xá, học sinh không được tự chọn phòng. Tuy nhiên, sau khi vào ở học sinh có thể đổi phòng nếu có phòng trống.
Không có ký túc xá cho vợ chồng


Chú ý ) Trường hợp có nguyện vọng ở với gia đình người Nhật ,hãy liên hệ ,nhà trường sẽ giới thiệu


Đây là ví dụ Cảnh quan bên ngoài của ký túc xá và phòng ở (có nhiều dạng phòng khác)

富士コーポ部屋1-1

富士コーポ台所1-1

富士コーポトイレ2-1