NỘI DUNG GIỜ HỌC
COURSES

Thời gian học


Từ thứ 2 đến thứ 6
 Lớp buổi sáng từ 9:00-12:30
 Lớp buổi chiều từ 1:00-4:30
IMG_3423


Sơ cấp I 3 tháng


MỤC TIÊU
・Chữ Hiragana. Katagana, phát âm và nghe
・Nghe phân biệt phát âm đúng trong tiếng Nhật
・Ngữ pháp cơ sỏ, cấu trúc câu
・Cách chia động từ, vận dụng tính từ và trợ từ

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hiragana. Katagana, phát âm và nghe Mẫu câu, cấu trúc câu đơn giản

SÁCH GIÁO KHOA
Tiếng Nhật cho tất cả mọi người I
2013春初級1新学期古藤先生


Sơ cấp II 3 tháng


MỤC TIÊU
・Sử dụng những mẫu câu đã học, phát triển khả năng diễn xuất ý
・Thực hành thành thạo hội thoại hàng ngày
Làm quen với cấu trúc câu dài cơ bản

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hán: 400 chữ
Khả năng đọc những cấu trúc phức tạp, câu hợp và khả năng làm văn

SÁCH GIÁO KHOA
Tiếng Nhật cho tất cả mọi người II
IMG_3393


Trungcấp I 6 tháng


MỤC TIÊU
・Hiểu phân biệt được văn nói và văn viết
・Đọc và viết những câu văn phức tạp, dài
(Mục tiêu trình độ Tiếng Nhật N2)

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hán: 1000 chữ
Nâng cao năng lực mẫu câu, cấu trúc câu, làm văn trình độ trung cấp

SÁCH GIÁO KHOA
Văn hóa Tiếng Nhật trung cấp I, II
2012中級ディベート風景村おこし


Trung cấp II 6 tháng


MỤC TIÊU
・Hiểu được tivi và báo chí
Diễn đạt chính xác những điều mình cần nói
・Hiểu được những câu có biểu hiện nhiều hàm ý
(Mục tiêu trình độ Tiếng Nhật N1)

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hán: 2000 chữ
Tăng vốn từ, đọc hiểu câu văn dài, tiểu luận , thành ngữ,Bắt đầu luyện thi

SÁCH GIÁO KHOA
Cùng học tiếng Nhật từ trung cấp đến cao cấp, học tiếng Nhật cao cấp
IMG_3382


Cao cấp 6 tháng


MỤC TIÊU
・Có thể đọc được báo, tạp chí...
・Hiểu được bài giảng ở trường Đại học

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Luyện tập diễn đàn , thảo luận
Nâng cao năng lực đọc hiểu trình độ cao,chỉ đạo luận văn
Chuẩn bị hoc lên

SÁCH GIÁO KHOA
Tài liệu từ báo chí, tivi, tiểu thuyết...
吉田先生2


新聞作成

DSC_1344

DSC_1345