NỘI DUNG GIỜ HỌC
COURSES

Thời gian học


Từ thứ 2 đến thứ 6
 Lớp buổi sáng    từ   9:00-12:30
 Lớp buổi chiều từ   1:00-4:30
IMG_3423


Sơ cấp Ⅰ( 3 tháng)MỤC TIÊU

* Tiếng Nhật tối thiểu cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày

* Nghe phân biệt phát âm đúng trong tiếng Nhật

* Ngữ pháp cơ sỏ, cấu trúc câu

*Cách chia động từ,  vận dụng tính từ và trợ từ


NỘI DUNG GIẢNG DẠY

* Chữ Hiragana. Katagana, phát âm và nghe

* Mẫu câu, cấu trúc câu đơn giản


SÁCH GIÁO KHOA

 
 みんなの日本語Ⅰ


2013春初級1新学期古藤先生


Sơ cấp II( 3 tháng)


MỤC TIÊU

* Áp dụng những mẫu câu đã học và tăng khả năng diễn đạt .

* Có thể hội thoại hàng ngày một cách tự do ,

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

* Câu ghép cơ bản,khả năng đọc văn bản phức tạp và rèn luyện kỹ năng viết .

SÁCH GIÁO KHOA
 
みんなの日本語


IMG_3393


Trungcấp I (6 tháng)


MỤC TIÊU

*  Hiểu,phân biệt được văn nóivà văn viết

* Đọc và viết những câu văn phức tạp ,văn dài đến các chủ đề thôngthường

* Trau dồi khả năng hội thoại ứng với nhiều tình huống .

* Trau dồi năng lực tiếng Nhật trình độ  ( N3 đến N2) JLPT

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

*Chú trọng khả năng hành văn ,cú pháp cấp độ trung cấp .

*Bắtđầu luyện thi JLPT, EJU

SÁCH GIÁO KHOA

-中級へ行こう

-中級を学ぼうTrung cấp kỳ đầu
2012中級ディベート風景村おこし


Trung cấp II 6 tháng


MỤC TIÊU
・Hiểu được tivi và báo chí
Diễn đạt chính xác những điều mình cần nói
・Hiểu được những câu có biểu hiện nhiều hàm ý
(Mục tiêu trình độ Tiếng Nhật N1)

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hán: 2000 chữ
Tăng vốn từ, đọc hiểu câu văn dài, tiểu luận , thành ngữ,Bắt đầu luyện thi

SÁCH GIÁO KHOA
Cùng học tiếng Nhật từ trung cấp đến cao cấp, học tiếng Nhật cao cấp
IMG_3382


Cao cấp 6 tháng


MỤC TIÊU
・Có thể đọc được báo, tạp chí...
・Hiểu được bài giảng ở trường Đại học

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Luyện tập diễn đàn , thảo luận
Nâng cao năng lực đọc hiểu trình độ cao,chỉ đạo luận văn
Chuẩn bị hoc lên

SÁCH GIÁO KHOA
Tài liệu từ báo chí, tivi, tiểu thuyết...
吉田先生2


新聞作成

DSC_1344