HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (ngắn hạn)
Application guidance [Short-term]

Thủ tục đăng ký


1. Tư cách đăng ký

a) Những người có tư cách lưu trú tại Nhật,có visa cư trú gia đình,có vợ hoặc chồng Là người Nhật
b) Tối thiểu cũng phải là những người đọc ,viết được chữHiragana,Katakana.Trường hợp không thể đọc ,viết ,trước khi nhập học phải học bổ túc.

2. Thời hạn học tập

Trong pham vi thời hạn visa có giá trị ,từ 1 tháng đến 2 năm (có thể kéo dài)

3. Thời gian nhập học

Những ngày bắt đầu học kỳ của tháng 4,tháng 7,tháng 10,tháng 1(tham khảo thời khóa biểu

4. Đăng ký

Trường hợp vào ký túc xá :đăng ký 1 tháng trước khi nhập học
Trường hợp không vào ký túc xá:đăng ký 1 tuần trước khi nhập học

*trường hợp ký túc xá không có phòng trống,hoặc lớp hợp với trình độ hoặc số lượng học sinh đủ ,thì sẽ bị tù chối .Hãy liên hệ sớm và đăng ký với chúng tôi.

5. Giấy tờ cần thiết

a) Đơn xin nhập học (bản dành cho khóa ngắn hạn ,Tiếng Nhật)
b) Ảnh 3 cái (3×4)
c) Bản sao hộ chiếu ,hay thẻ lưu trú .

>> Hãy xem đơn nhập học , hướng dẫn tuyển dụng trang Tải vềHọc phí


Tiền nhập học 10,000 yên (chỉ đóng khi nhập học)
Học phí 140,000 yên
Tổng cộng 150,000 (bao gồm cả thuế)

* số tiền trên chưa bao gồm tiền sách giáo khoa

* Hãy trả học phí theo học kỳ ,theo nguyên tắc (1 học kỳ la 3 tháng ,50 ngày ) Trường hợp không học đủ 3 tháng của 1 học kỳ (50 ngày)sẽ tính theo ngày .

* theo chế độ giảm ,tổng cộng sẽ là 150,000 yên .(chưa có tiền sách giáo khoa)

Hướng dẫn ký túc xá


Nhà trường có ký túc xá gần trường, những học sinh có nguyện vọng đều có thể đăng ký ở với giá rẻ.

Chi tiết hãy xem tại Hướng dẫn ký túc xá